โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว กิจกรรม “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ประจำปีการศึกษา 2566