โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

1
1
2
2
4
4
3
3
5
5
6
6
8
8
7
7
9
9
11
11
10
10
13
13
12
12
14
14
16
16
15
15
17
17
19
19
18
18
21
21
20
20
22
22
23
23
25
25
24
24
28
28
27
27
26
26
31
31
30
30
29
29
34
34
33
33
32
32
35
35
37
37
36
36
38
38
PlayPause
previous arrow
next arrow
ผอ
รอง1
รอง2
รอง3
รอง4

ประกาศของโรงเรียน

2 พ.ย. 2565 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคเพื่อน คู่คิดร่วมกับเกมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
1 พ.ย. 2565 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ : การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
12 ต.ค. 2565 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564
29 มิ.ย. 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนคอมพิวเตอร์ ครูสอนพลศึกษา และผู้ช่วยครูปฐมวัย

AMK Channel

อนุบาลกระดานข่าว

1 2 3 44

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!