โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

8530
8530
9049
9049
291997
291997
377898
377898
458383
458383
744736
744736
814095
814095
814100
814100
S__9748509
S__9748509
S__27213849
S__27213849
S__43229225
S__43229225
S__43237400
S__43237400
S__43245572
S__43245572
S__43245586
S__43245586
S__43245605
S__43245605
S__43245622
S__43245622
PlayPause
previous arrow
next arrow
ผอ
รอง1
รอง2
รอง3
รอง4

ประกาศของโรงเรียน

2 พ.ย. 2565 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคเพื่อน คู่คิดร่วมกับเกมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
1 พ.ย. 2565 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ : การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
12 ต.ค. 2565 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564
29 มิ.ย. 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนคอมพิวเตอร์ ครูสอนพลศึกษา และผู้ช่วยครูปฐมวัย

AMK Channel

อนุบาลกระดานข่าว

1 2 3 44

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!