อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 114/2565 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1