อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 206/2565 การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “นครพนมเกมส์” ประจำปี 2565 🏆ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม