อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 192/2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ✨เนื่องในวันคล้ายเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ✨ประกอบด้วย กิจกรรมอาสากำจัดวัชพืช ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม