อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 188/2565 ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ที่มาส่งตัว 💐นางสาวอรวรรณ กวนเวียงจันทร์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม