อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 163/2565 นางสาวขนิษฐา กำเนิดทองรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของชาติให้ดำรงอยู่สืบไป