อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 152/2565 มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่ เด็กชายจิตติภูมิพัฒน์ ภูมิวณิชกิจ ในโครงการทดสอบวัดความรู้ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ครั้งที่ 27 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565