อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 144/2565 บันทึกเทปรายการ พุธเช้า สพฐ. ณ อาคาร สพฐ.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสรับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ