โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

1_0
1_0
2_0
2_0
3_0
3_0
4_0
4_0
5_0
5_0
6_0
6_0
PlayPause
previous arrow
next arrow
ผอ
รอง1
รอง2
รอง3
รอง4
1 2 3 4 5 6 46
1 2 3 4 5
21 ม.ค. 2565 ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เรื่อง การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
20 ม.ค. 2565 ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019
30 ธ.ค. 2564 ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019
9 ธ.ค. 2564 ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019
8 ต.ค. 2564 กำหนดปฏิทินการศึกษา และการดำเนินการส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
8 ต.ค. 2564 การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID2019)
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!