โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

1_0
1_0
2_0
2_0
3_0
3_0
4_0
4_0
5_0
5_0
6_0
6_0
PlayPause
previous arrow
next arrow
ผอ
รอง1
รอง2
รอง3
รอง4
1 2 3 4 5 46
1 2 3 4 5
12 เม.ย. 2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน และครูสอนว่ายน้ำ
29 มี.ค. 2565 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนว่ายน้ำ
29 มี.ค. 2565 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน
21 ม.ค. 2565 ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
21 ม.ค. 2565 ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2565
21 ม.ค. 2565 ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!