โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

8530
8530
9049
9049
291997
291997
377898
377898
458383
458383
744736
744736
814095
814095
814100
814100
S__9748509
S__9748509
S__27213849
S__27213849
S__43229225
S__43229225
S__43237400
S__43237400
S__43245572
S__43245572
S__43245586
S__43245586
S__43245605
S__43245605
S__43245622
S__43245622
PlayPause
previous arrow
next arrow
ผอ
รอง1
รอง2
รอง3
รอง4

ประกาศของโรงเรียน

17 มิ.ย. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนคอมพิวเตอร์ ครูสอนพลศึกษา และผู้ช่วยครูปฐมวัย
25 เม.ย. 2565 การเผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง : รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริม การอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
12 เม.ย. 2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน และครูสอนว่ายน้ำ
29 มี.ค. 2565 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนว่ายน้ำ

AMK Channel

อนุบาลกระดานข่าว

1 2 3 4 44

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!