อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 6 ฉบับที่ 65/2566 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและพบปะผู้ปกครองและนักเรียนที่มามอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566