อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 6 ฉบับที่ 68/2566 ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 📚ในการนี้ ดร.นรากร ศรีวาปี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามสนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม