อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 110/2565 การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ในราย นางสาวดวงเนตร อรัญทอง