อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 107/2565 การประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทฐานะใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (แห่งประเทศไทย)