อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 106/2565 การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 (Northestern English Medium Instruction Programmes Open House 2022)