อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 104/2565 ผู้บริหารและครูที่ได้รับคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ