อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 102/2565 โครงการอบรมครูแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1