อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 101/2565 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ในการศึกษาดูงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต (กิจกรรมบริษัทสร้างการดี)