อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 100/2565 งานวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2565 ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะพระเจริญราชเดช ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจริญเดช (ท้าวมหาชัย)