อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 95/2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขับเคลื่อนพลังบวร หลักสูตร “เยาวชนก้าวหน้า ปลูกต้นกล้าความดี” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพระวิทยากร พระธรรมวิทย์ ฐานธมุโม ประธานมูลนิธิพุทธเมตตาบารมีเพื่อสังคม จ.หนองคาย