อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 94/2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง พิธีถวายเครื่องราชสักการวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล