อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 93/2565 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ผลงานดีเด่นด้านCoding “CODING Achievement Awards” ประเภทการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบใช้คอมพิวเตอร์ (Plugged Coding) ระดับมัธยมศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ