อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 92/2565 การฉีดวัดซีนโควิด 19 ตามนโยบาย ฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย สำหรับการฉีดในเด็กอายุ 5-11 ปี คือ วัคซีนไฟเซอร์ ฝ่าสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก (Pediatic formulation dose) เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยสูง สามารถป้องกันการเจ็บป่วยและช่วยลดความรุนแรงของโรคได้