อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 91/2565 การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนขยายโอกาสอำเภอเมือง และอำเภอกันทรวิชัย ณ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม