อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 90/2565 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มค.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และห้องเรียนGIFTED และมอบนโยบายจุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy