อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 88/2565 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะลงนามถวายพระพรชัยมงคล มอบรางวัลแม่ดีเด่น ลูกดีเด่น และรางวัลการประกวดแข่งขันต่าง ๆ