อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 87/2565 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มค.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน MEP และมอบนโยบายจุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วนอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy