อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 86/2565 พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 กิจกรรม “Share and Learn ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ก้าวหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน”