อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 76/2565 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโลจัดกิจกรรม “เต้นแอโรบิค”