อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 70/2565 โครงการ”พุทธดรุณธรรม”สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม