อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 69/2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2565