อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 68/2565 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบ 19 ปี