อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 66/2565 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตราด