อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 65/2565 กิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565