อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 62/2565 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)ประจำปี 2565 “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” วันต่อต้านยาเสพติดโลก