อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 56/2565

           พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษา (MOU) และประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565