อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 215/2565 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 📣ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6