อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 213/2565 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายภาคภูมิ ภักดิ์ชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์