อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 208/2565 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมเจริญศักดิ์ขจร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม