อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 205/2565 ต้อนรับนายบุญศรี ไชยบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 💐ที่มาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program