อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 203/2565 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันเพื่อให้กำลังใจนักเรียนและครูในการแข่งขัน 📣ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1