อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 200/2565 การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)