อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 198/2565 📍เด็กหญิงเขมิกา อุประ 📍เด็กชายปิติภัทร จัทนไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง🏆 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการค้นหาอัจฉริยภาพ ครั้งที่ 8 (the Genius 8th) ประจำปี 2565