อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 190/2565 การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จัดโดยสโมสรไลออนส์มหาสารคาม และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประถมศึกษา