อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 183/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อชี้แจงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11