อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 182/2565 ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3