อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 181/2565 📍โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หลักสูตร D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) 📣โดยข้าราชการตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามที่ผ่านการอบรมหลักสูตร D.A.R.E