อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 180/2565 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 🏅โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 🏅ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี 2565